The Deployment Bunny

OS Deployment, Virtualization, Microsoft based Infrastructure…

  • Archives

  • Meta

Posts Tagged ‘Screencast’

Nice to Know – Video: Hybrid Cloud (Swedish)

Posted by Mikael Nystrom on July 3, 2013

FrontPage

Jag fick jobbet att spela in en packe filmer, vilket jag nu har gjort, det blev totalt 17 stycken om Windows Server 2012, Windows 8, Office 2013, System Center 2012, Private Cloud, Public Cloud, Partner Cloud kring saker JAG tycker är viktigt att förstå och kunna. Hur kan man ha roligare

Nionde filmen handlar om Hybrid Moln (vilket är skitballt)

/mike

Posted in Azure, Cloud, Hyper-V, SCVMM, System Center 2012, Windows Server 2012 | Tagged: | Leave a Comment »

Nice to Know – Video: Private Cloud med SCVMM 2012 (Swedish)

Posted by Mikael Nystrom on July 3, 2013

FrontPage

Jag fick jobbet att spela in en packe filmer, vilket jag nu har gjort, det blev totalt 17 stycken om Windows Server 2012, Windows 8, Office 2013, System Center 2012, Private Cloud, Public Cloud, Partner Cloud kring saker JAG tycker är viktigt att förstå och kunna. Hur kan man ha roligare

Åttonde filmen handlar om Private Cloud baserat på System Center 2012 SP1

Posted in Hyper-V, SCVMM, System Center 2012, Windows Server 2012 | Tagged: | Leave a Comment »

Nice to Know – Video: Windows Server 2012 – Hyper-V (Swedish)

Posted by Mikael Nystrom on July 3, 2013

FrontPage

Jag fick jobbet att spela in en packe filmer, vilket jag nu har gjort, det blev totalt 17 stycken om Windows Server 2012, Windows 8, Office 2013, System Center 2012, Private Cloud, Public Cloud, Partner Cloud kring saker JAG tycker är viktigt att förstå och kunna. Hur kan man ha roligare

Sjunde filmen handlar om Hyper-V

/mike

Posted in Hyper-V, Windows Server 2012 | Tagged: | Leave a Comment »

Nice to Know – Video: Windows Server 2012 Fjärråtkomst (Swedish)

Posted by Mikael Nystrom on July 3, 2013

Jag fick jobbet att spela in en packe filmer, vilket jag nu har gjort, det blev totalt 17 stycken om Windows Server 2012, Windows 8, Office 2013, System Center 2012, Private Cloud, Public Cloud, Partner Cloud kring saker JAG tycker är viktigt att förstå och kunna. Hur kan man ha roligare :-)

Sjätte filmen handlar på fjärråtkomst I Windows Server 2012.

/mike

Posted in Windows Server 2012 | Tagged: | Leave a Comment »

Nice to Know – Video: Windows Server 2012 Konfiguration (ink PowerShell) (Swedish)

Posted by Mikael Nystrom on June 19, 2013

(Swedish only)

FrontPage

Jag fick jobbet att spela in en packe filmer, vilket jag nu har gjort, det blev totalt 17 stycken om Windows Server 2012, Windows 8, Office 2013, System Center 2012, Private Cloud, Public Cloud, Partner Cloud kring saker JAG tycker är viktigt att förstå och kunna. Hur kan man ha roligare :-)

Femte filmen handlar om att konfigurera Windows Server 2012, i huvudsak med hjälp av PowerShell, håll till godo

(Jag vill också passa på att tacka Heinz Borchmann som har varit en inspirations källa för dessa filmer, tack Heinz!)

Posted in System Center 2012 | Tagged: | 2 Comments »

Nice to Know – Video: Windows Server 2012 installation (Swedish)

Posted by Mikael Nystrom on June 19, 2013

(Swedish only)

FrontPage

Jag fick jobbet att spela in en packe filmer, vilket jag nu har gjort, det blev totalt 17 stycken om Windows Server 2012, Windows 8, Office 2013, System Center 2012, Private Cloud, Public Cloud, Partner Cloud kring saker JAG tycker är viktigt att förstå och kunna. Hur kan man ha roligare :-)

Fjärde filmen handlar om Windows Server 20§12 och hur man installerar Windows Server 2012, håll till godo

Posted in Windows Server 2012 | Tagged: | 2 Comments »

Nice to Know – Video: Windows 8 and Office 2013 Deployment (Swedish)

Posted by Mikael Nystrom on June 19, 2013

(Swedish only)

FrontPage

Jag fick jobbet att spela in en packe filmer, vilket jag nu har gjort, det blev totalt 17 stycken om Windows Server 2012, Windows 8, Office 2013, System Center 2012, Private Cloud, Public Cloud, Partner Cloud kring saker JAG tycker är viktigt att förstå och kunna. Hur kan man ha roligare :-)

Tredje filmen handlar om utrullning av Windows 8 och Office 2013, håll till godo

Posted in Windows 8 | Tagged: | Leave a Comment »

Nice to Know – Video: System Center 2012 SP1 (Swedish)

Posted by Mikael Nystrom on June 18, 2013

(Swedish only)

FrontPage

Jag fick jobbet att spela in en packe filmer, vilket jag nu har gjort, det blev totalt 17 stycken om Windows Server 2012, Windows 8, Office 2013, System Center 2012, Private Cloud, Public Cloud, Partner Cloud kring saker JAG tycker är viktigt att förstå och kunna. Hur kan man ha roligare :-)

Andra filmen handlar om System Center 2012, håll till godo

Posted in System Center 2012 | Tagged: | 2 Comments »

Nice to Know – Video: Windows Server 2012 (Swedish)

Posted by Mikael Nystrom on June 18, 2013

(Swedish only)

FrontPage

Jag fick jobbet att spela in en packe filmer, vilket jag nu har gjort, det blev totalt 17 stycken om Windows Server 2012, Windows 8, Office 2013, System Center 2012, Private Cloud, Public Cloud, Partner Cloud kring saker JAG tycker är viktigt att förstå och kunna. Hur kan man ha roligare :-)

Första filmen handlar om Windows Server 2012, håll till godo.

Posted in Windows Server 2012 | Tagged: | Leave a Comment »