Uncategorized

IT Camp Sweden – Private Cloud (Agenda Windows Server 8 Beta dagen)

IT Camp Sweden – Private Cloud

Windows Server 8 Beta (2012) – Fokus på Hyper-V.

Den här dagen lägger vi allt fokus på Windows Server 8 Beta (eller Windows Server 2012 som den kommer att heta när den släpps) under förmiddagen går vi igenom alla nya funktioner som relaterar till Private Cloud funktioner såsom lagring, nätverk, hög tillgänglighet, virtualisering och lite till. Vi lägger helt och hållet fokus på att förstå hur det fungerar och på vilket sätt man kan använda dessa funktioner för att automatisera, förenkla och minska administration och samtidigt öka tillgänglighet och prestanda för att kunna köra större laster på mindre mängd och billigare hårdvara. Förmiddagspasset är lämpligt för alla, inte bara tekniker.

Agenda förmiddag:

09:00 – 09:30 Välkommen

Under trivsamma former bjuder vi så klart på en enklare frukost och lite trevligt mingel med Ola, Micke och andra kompetenta personer inom området. Du har då chansen att ställa frågor som du vill att vi ska ta upp under dagen bland annat.


09:30 – 10:20 Windows Server 8 Beta – Del I

I första passet går vi bland annat igenom Server Manager, Installation och konfiguration av Windows Server 8 Beta, Utrullning av Windows Server 8 Beta men framför allt lägger vi ner mycket tid på den nya versionen av Hyper-V och allt nytt kring den.


10:40 – 11:50 Windows Server 8 Beta – Del II
I andra passet går vi bland annat igenom alla nya funktioner kring data lagring, nyheterna i feltoleranta system och nyheterna kring nätverk och tro mig, det är mycket nya saker att hålla reda på.

11:50 – 12:00 Tack för oss och svar på dina frågar

Vi avslutar förmiddagen genom att försöka svara på dina frågor

Vi byter sedan skepnad och växlar över till hands-on labbarna. Syftet är att du nu ska få prova hur det fungerar i verkligheten (det finns utrymme för att prova egna idéer om man vill). Du får ett enklare Lab materiel som guider dig igenom ett antal moment, men i princip bygger du upp en domän med fil lagrings tjänster, virtualisering och hantering av dessa funktioner och nu får du testa det mesta av det vi gick igenom på förmiddagen under avslappnade former. Under hela tiden finns jag och Ola där (samt förmodligen några till) som kan hjälpa dig med dina frågor och funderingar på hur det är tänkt och vad man kan göra med de nya funktionerna. Du kommer att installera, konfigurerara och använda i huvudsak följande komponenter:

  • Referens Image
  • DHCP (redundant)
  • DNS
  • Storage Pools
  • Virtual Disks
  • Hyper-V
  • Failover Cluster
  • PowerShell
  • Multi Server Management

Agendan för eftermiddagen ser ut som följer:

12:30 – 16:00 Hands On Lab – Windows Server 8 Beta
Under detta block labbar du tillsammans med en “lab-partner” i en servermiljö via remote desktop (glöm inte att ta med en egen dator som kör Windows XP eller bättre gärna uppdaterad och med ett antivirus program installerat). Fika kommer att finnas tillgängligt under del av eftermiddagen

16:00 – 16:30 Avslutning
Vi tackar för oss och svarar på de sista frågorna.

Anmälan – https://msevents.microsoft.com/cui/EventDetail.aspx?culture=sv-SE&EventID=1032511416&IO=GdKZMz40g/Zi2jGEBbMuUg%3d%3d&goback=%2Egde_4343025_member_110049359

Facebook – http://www.facebook.com/technetsweden#!/events/217603188340347/Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.